Пакт Реріха

ДОГОВІР ПРО ОХОРОНУ МИСТЕЦЬКИХ І НАУКОВИХ
УСТАНОВ ТА ІСТОРИЧНИХ ПАМ’ЯТОК (ПАКТ РЕРІХА).
ВАШИНГТОН. 15 КВІТНЯ 1935 РОКУ.


Високі Договірні Сторони, намагаючись надати офіційний статус положенням Резолюції, схваленої 16 грудня 1933 року всіма державами, представленими на Сьомій міжнародній конференції американських держав у Монтевідео, що рекомендувала “Урядам американських держав, які ще не підписали Пакт Реріха”, ініціатором якого виступив Музей Реріха в Сполучених Штатах, приєднатися до цього Пакту, спрямованого на всесвітнє визнання стяга, малюнок якого вже добре відомий, з метою забезпечення охорони, у випадку загрози, всіх пам’яток, що складають культурну спадщину народів і які перебувають як у державній, так і в приватній власності, ухвалили рішення укласти відповідний договір з метою забезпечення поваги й охорони культурних цінностей у воєнний та в мирний час і домовилися про таке:

СТАТТЯ І

Історичні пам’ятки, музеї, наукові, мистецькі, освітні та культурні установи вважаються нейтральними і як такі користуються повагою та заступництвом воюючих сторін.

Такою ж повагою та заступництвом користуються співпробітники вищеназваних установ.

Така ж повага та заступництво поширюється на історичні пам’ятки, музеї, наукові, мистецькі, освітні та культурні установи як під час війни, так і в мирний час.

СТАТТЯ ІІ

Нейтралітет, заступництво й повага, що мають надаватися пам’яткам та закладам, згаданим у попередній статті, визнаються на всіх територіях як об’єкти суверенітету кожної з підписаних і приєднаних держав, незалежно від державної належності вказаних пам’яток та закладів. Відповідні Уряди згідні вжити необхідних заходів у сфері внутрішнього законодавства своїх країн для забезпечення такого заступництва й поваги.

СТАТТЯ ІІІ

Для позначення пам’яток і закладів, вказаних у статті І, може бути використаний розпізнавальний стяг (червона окружність з трьома кружальцями в середині на білому тлі) відповідно до зразка, що додається до цього договору.

СТАТТЯ ІV

Уряди держав, що підписали цей договір і приєдналися до нього, одночасно з підписанням договору чи приєднанням до нього, надсилають у Панамериканський союз перелік пам’яток та установ, на які бажано поширити заступництво, передбачене цим договором.

При повідомленні Урядів про підписані й приєднані сторони Панамериканський союз надсилає їм перелік пам’яток та установ, згаданих у цій статті, а також інформує інші Уряди про будь-які зміни у вказаному переліку.

СТАТТЯ V

Пам’ятки та установи, що вказані у статті І, перестають користуватися привілеями, передбаченими у цьому договорі, у випадку використання їх з військовою метою.

СТАТТЯ VI

Держави, що не підписали цей договір на момент його відкриття для підписання, можуть будь-коли підписати його чи приєднатися до нього.

СТАТТЯ VІІ

Документи з приєднання, а також із ратифікації чи денонсації цього договору зберігаються в Панамериканському союзі, який повідомляє про їхнє отримання інші держави, що підписали цей договір чи приєдналися до нього.

СТАТТЯ VІІІ

Цей договір може бути денонсований будь-коли будь-якою з держав, що підписалася чи приєдналася до нього, при цьому денонсація набирає чинності через три місяці після повідомлення про неї інших держав, що підписали цей договір чи приєдналися до нього.